Obsah

Turistické informace

Lovecký zámeček Svatý Hubert

Svatý Hubert

 

Zámeček byl postaven začátkem 18. století, má osmihranný půdorys. Z každého okna ve věži bylo vidět do dlouhých alejí (ke každému oknu připadla jedna alej). Tyto aleje sloužily vrchnosti k lovu – parforsní hon. Ve věži byl pozorovatel, který dával znamení lovcům, kde se zrovna pohybuje zvěř. Dnes je již veselým honům tohoto typu konec a tak vše zní jako dávná pohádka. Vnitřek zámečku je vyzdoben loveckými trofejemi.  V koutě dle vyprávění pamětníků v minulosti stávali tři vycpaní hnědí medvědi, dva velcí a jeden malý. Velcí medvědi pocházejí z Ruska, kde na lovecké výpravě hrabě Heřman Černín skolil velkou medvědici a její dvě mláďata pak choval na Sv. Hubertu. Tomuto páru se narodilo mládě, které po krátké době zemřelo.  

Dnes je zámeček nádherně zrekonstruován, je v majetku LČR, které zde mají administrativní prostory  a pokoje jsou využívány k rekreačním účelům.

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

 
Tvrziště Tlestky

Tvrziště Tlestky

Tato kulturní památka v majetku obce Drahouš pochází ze 14. století. V roce 2015 byla v několika etapách  ve spolupráci obce s archeoložkou Mgr. Kateřinou Blažkovou za účasti téměř všech občanů a chalupářů z Tlestek a mnoha dobrovolníků z okolí vyčištěna od nepůvodní navážky, byly odstraněny náletové dřeviny, křoví a tvrziště lylo osazeno místopisnou informační tabulí a lesním sezením.   

Text informační tabule   zde ke stažení

Od března 2020 se může Vlastivědné muzeum Jesenice (pobočka Muzea T. G. M. Rakovník, p.o.) pochlubit novou expozicí s názvem „Poklady ze středověkých tvrzí a hrádků Jesenicka“.Nová expozice představuje vývoj středověkého osídlení Jesenicka, které je od 13. století výjimečné vznikem řady opevněných sídel drobné šlechty, čímž se liší od ostatních částí regionu. Stopy těchto zaniklých středověkých sídel jsou v terénu stále živé a kromě fotografií a plánků jsou veřejnosti představeny starší i nové archeologické nálezy z regionu. Nejvzácnějším nálezem je Tleský poklad o 400ks skleněných kroužků, uložených v keramické konvici, který byl nalezen na tvrzišti v Tleskách místním Vlastivědným kroužkem ve spolupráci s Vodáckým kroužkem Havana v roce 1961. Tento vzácný exponát se stal inspirací pro vytvoření trojrozměrného modelu představujícího ves Tlesky s tvrzí ve 13. století. Vznik expozice podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Středočeský kraj. Záštitu převzalo Národní muzeum v Praze a odborným garantem je Prof. PhDr. Petr Sommer, DSc, držitel ocenění za vědu a výzkum v ČR Česká hlava 2017..

Poklady ze středověkých tvrzí a hrádků Jesenicka.png (2.11 MB)

 

.........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

 
Rakovnický potok- pramen

Rakovnický potok pramení 2 km východně od obce Drahouš v nadmořské výšce 578 m. Je levostraným přítokem řeky Berounky a jeho tok je dlouhý 48,4, km. Z iniciativy obce Drahouš bylo okolí pramene vyčištěno a pramen byl osazen informační tabulí.
Text tabule zde:  
Rak pot final.pdf

Rakovnický potok-pramen

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 Kaple svatého Jana Nepomuckého Drahouš

Kaple sv.Jana Nepomuckého
Tato dominanta obce Drahouš prošla od 11.11. 2015 do listopadu 2019  velkými změnami, vše se dozvíte v příběhu kaple      Příběh kaple .pdf (3.5 MB) 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 Kaple jména Panny Marie v Tlestkách

Kaple obklopená vzrostlými lípami je dominantou návsi v Tlestkách. Do současné podoby byla přetavěna v roce 1867. Je v majetku obce Drahouš a v posledních letech prošla několika opravami. Byla vyměněna střešní krytina,opravena fasáda, vnitřní omítky, doplněny chybějící části oltáře a instalovány mříže u vchodových dveří. Pravidelné bohoslužby se zde nekonají, kaple slouží k drobným společenským událostem (koncerty,vítání občánků, setkání přátel)...Kaple Tlestky

Oltář

 

..........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

 

Kaplička Panny Marie Alttotingenské (Všemocné)

Tato kaplička se nachází na konci památné kaštanové aleje vedoucí z Jesenice přes Plaveč směr Svatý Hubert. 

V minulosti byla velmi častým poutním místem. Při příznivém počasí je od ní krásný výhled na panorama Doupovských, Krušných hor a Českého Středohoří.Kaple Plaveč

 

 

Výhled