Obsah

Drahouš 

 

Obec  Drahouš se nachází v okrese Rakovník, 2 km od  Jesenice na rozhraní 3 krajů- středočeského , západočeského a severočeského v nadmořské výšce 531 m. Je součástí rekreační oblasti Jesenicko, která je vyhlášená krásnými lesy a rybníky. V katastru obce pramení Rakovnický potok a  říčka Javornice, oba toky jsou významným krajinným prvkem a vlévají se do řeky Berounky. 53% výměry katastru obce tvoří lesy s hojností zvěře a jsou rájem houbařů, terén je kopcovitý, nejvyšší nadmořská výška v katastru je Plávečský vrch 603m.Výrazný přírodní prvek je Plávečská kaštanová alej o délce 2 km, zakončená kaplí Panny Marie Alttotingenské. V katastru obce Drahouš se nachází mnoho chráněných stromů a několik rybníků, lokalita je  typicky odpočinkovým a relaxačním územím vhodným pro, cyklistiku  i pro pěší turistiku.

Nedílnou součástí obce Drahouš je vesnice Tlestky, osada Svatý Hubert a samota Pláveč.   Obě vesnice Drahouš i Tlestky mají náves tvaru slovanské okrouhlice s typicky venkovskou zástavbou, s množstvím krásných vzrostlých stromů, především lip. První zmínka o obci Drahouš se datuje z roku 1408 jako sídlo vladyky Václava. Ze stejné doby pochází obec Tlestky, kde se dodnes zachovalo rozeznatelné husitské tvrziště, kde sídlil v roce 1419 Hansim von Tlesko. Do majetku obce náleží drobné  sakrálních stavby, kaple Jména Panny Marie v Tlestkách a Kaple sv. Jana Nepomuckého na návsi Drahouš. Více se dočtete-. historie Drahouše a Tlestek.

.  Obec vlastní  kulturní dům a hostinec s celoročním provozem, který je poskytovatelem mnoha služeb, je zázemím většiny akcí a tak obec žije  velmi pestrým společenským životem. Vzhledem k malému počtu občanů vzájemně spolupracují všechny spolky společně s občany či chalupáři ať již při udržování tradic, nebo při vymýšlení nových, často velmi netradičních  akcí. Občané se ve spolupráci s obcí v  hojném počtu zúčastňují brigád na úklid a zvelebování obcí a pro většinu je samozřejmostí úklid a údržba zeleně  kolem svých nemovitostí ale i na veřejném prostranství.

Obec Drahouš je obyčejná malá vesnice s neobyčejnými lidmi. Všichni se osobně znají a většina má zdravý selský rozum, díky kterému si uvědomují  vyjímečnost života na vesnici, ale také svoji povinnost k jeho zachování.