Obsah

Odpadové hospodářství

V obci Drahouš a Tlestky jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Známky na komunální odpad si občané kupují v budově OÚ Drahouš ceník je k nahlédnutí   zde ke stažení

Vývoz komunálního odpadu probíhá ve čtvrtek, dle intervalu na zakoupené známce. Vývoz kontejnerů na tříděný odpad je zajištěn dle potřeby telefonickou objednávkou u  svozové firmy Marius Pedersen

Občané mají možnost ukládat odpad na sběrný dvůr v Jesenici, který se nachází těsně za městem Jesenice na levé straně při hlavní silnici směrem na Rakovník.

Provoz sběrného dvora je od úterý do soboty od  8-11  12-17 hodin, v neděli a pondělí je zavřeno.

Ceník je k nahlédnutí   zde ke stažení. Ceny jsou bez DPH, zpoplatněné odpady se hradí na místě obsluze sběrného dvora. Nově je možno zdarma ukládat použitý olej z domácností (smažení, fritování) a použitý motorový olej, nejlépe uzavřený např. v PET lahvi nebo kanystru.

Zájemci využili možnost získat zdarma zahradní kompostéry na ukládání bioodpadu.  Suroviny vhodné do kompostu-zbytky rostlin,plevele,květy,bramborové slupky, listí, posekaná tráva, rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad, zemina z květin, trus a podestýlka drobných zvířat (kromě psů a koček), exkrementy hospodářských zvířat(omezené množství), sláma a jiné sklizené zbytky, popel ze dřeva, novinový papír, karton, kůra stromů, hadry z přírodních tkanin... 

Tabulka pro přehled o třídění odpadu    zde ke stažení