Obsah

Turistické informace

Lovecký zámeček Svatý Hubert

Svatý Hubert

 

Zámeček byl postaven začátkem 18. století, má osmihranný půdorys. Z každého okna ve věži bylo vidět do dlouhých alejí (ke každému oknu připadla jedna alej). Tyto aleje sloužily vrchnosti k lovu – parforsní hon. Ve věži byl pozorovatel, který dával znamení lovcům, kde se zrovna pohybuje zvěř. Dnes je již veselým honům tohoto typu konec a tak vše zní jako dávná pohádka. Vnitřek zámečku je vyzdoben loveckými trofejemi.  V koutě dle vyprávění pamětníků v minulosti stávali tři vycpaní hnědí medvědi, dva velcí a jeden malý. Velcí medvědi pocházejí z Ruska, kde na lovecké výpravě hrabě Heřman Černín skolil velkou medvědici a její dvě mláďata pak choval na Sv. Hubertu. Tomuto páru se narodilo mládě, které po krátké době zemřelo.  

Dnes je zámeček nádherně zrekonstruován, je v majetku LČR, které zde mají administrativní prostory  a pokoje jsou využívány k rekreačním účelům.

 

Tvrziště Tlestky

Tvrziště Tlestky

Tato kulturní památka v majetku obce Drahouš pochází ze 14. století. V roce 2015 byla v několika etapách  ve spolupráci obce  s archeology za účasti téměř všech občanů a chalupářů z Tlestek a mnoha dobrovolníků z okolí  vyčištěna od nepůvodní navážky, byly odstraněny náletové dřeviny, křoví a tvrziště lylo osazeno místopisnou informační tabulí a lesním sezením.   

Text informační tabule   zde ke stažení

 

 

Rakovnický potok- pramen

Rakovnický potok pramení 2 km východně od obce Drahouš v nadmořské výšce 578 m. Je levostraným přítokem řeky Berounky a jeho tok je dlouhý 48,4, km. Z iniciativy obce Drahouš bylo okolí pramene vyčištěno a pramen byl osazen informační tabulí.
Text tabule zde:  
Rak pot final.pdf

Rakovnický potok-pramen