Obsah

MDŽ

Tradiční oslava svátku žen

Pan starosta přivítal přítomné krásnými slovy a verši o ženách. Kulturně večer zpestřil taneční oddíl Solol Rakovník, hudebně Martin Koutecký. Všechny ženy dostaly kytičku, tzv.trvalky dáreček, děti sladkou dobrotu, všichni si pochutnali na občerstvení. Oslavu svátku žen jsme si užili i s více než dvouhodinovým výpadkem el. energie. Pomocí elektrocentrály mohla hrát hudba, díky pohotovosti, ochotě všech pomocníků a vstřícnosti hostů byl večer se svíčkami velmi příjemný.