Obsah

Od roku 1955  působí v obci MS DIANA Drahouš. Spolek sdružuje 20 aktivních členů, kteří se o les a zvěř s důstojností starají. Dodržují etiku lovu zvěře a tradice myslivců - poslední leč, pasování nových členů a lovců, výroční schůze je zhodnocení celoroční činnosti. V letních měsících pořádají střelby na vlastními silami vybudované střelnici.  Na zlatou neděli již několik let chodí myslivci s dětmi krmit zvířátka. Pomáhají obci v péči o krajinu-sázení stromků a ošetření sazenic proti okusu zvěří. 

lečleč

 

lečpasovánípeskrmení