Obsah

Historie

Historie Tlestky

Pouze 2 km jižně od Jesenice leží obec Tlesky, spadající pod obec Drahouš. Obec Tlesky má náves tvaru slovanské okrouhlice  na níž se nachází kaplička. K vidění je zde také obecní studna pojmenovaná ,,Goldbrunnen“ (Zlatá studna) o které pamětníci praví, že ve štolách, které jsou vedle ní, se dříve dalo nalézt zlato.

Vesnice byla v roce 1419 sídlem Hänsina von Tlesko, v roce 1530 patřila Johannu von Tlesko,.v“r. 1542 Georgu Psovlcky von Mokotill, jehož jméno připomíná blízké Pšovlky. Z té doby zůstaly jako připomínka dvě centrální kruhové zdi, které jsou lidově nazývány zámek (das Schloss) a nachází se za domy 20 a 9 na východním konci obce směrem na Drahouš. Kulturní památka TVRZIŠTĚ TLESTKY je jednou z 12 evidovaných staveb v České republice.Jak vlastně tvrz vypadala víme částečně z archeologíckého výzkumu ze 60.let 20. století. Roku 1961 zde byla nalezena konvice se třmenovým uchem datována do 13.stol. či počátku 14. stol. Sloužila pravděpodobně k rozlévání nápojů, či omývání rukou při stolování.  V době nálezu byla naplněna 400drobnými skleněnými kroužky,které sloužily jako platidlo. Tvrziště bylo okrouhlého tvaru o průměru 30-40 metrů Ve středu stála dřevěná věžovitá stavba na kamenné podezdívce o rozměrech 10x10metrů. Na ni navazoval okraj příkopu, který obepínal centrální pahorek a na něj navazoval dnes částečně narušený val. 

Tlestky spadaly do roku 1848 k panství Křitz a až do roku 1867 není o vesničce nic známo. V témže roce byla do současné podoby přestavěna kaplička Jména Panny Marie (v té době na ní byly ještě umístěny hodiny).

Školáci až do roku 1901 navštěvovali školu v Jesenici a poté navštěvovali školu v 1 km vzdáleném Drahouši.

Ve vesnici Tlesky bydlela hudební rodina Mahrových, do které se v roce 1830 narodil známý vojenský kapelník Anton Mahr (složil známé pochody: ,,75er Regimentmarsch“ a ,,Windischgratzmarsch“), neméně známým byl i jeho syn Gustav Mahr, který získal hudební vzdělání na konzervatoři v Praze a stal se houslovým sólistou.

V letech 1862  a 1882 postihly obec požáry, což vedlok tomu, aby byl dne 14. 1. 1889 založen spolek dobrovolných hasičů.

Na Vánoce 1923 byly Tlestky poprvé elektrifikovány.

V roce 1928 byla zahájena výstavba společného hřbitova pro Tlesky a Drahouš, předtím byli mrtví pohřbíváni v Jesenici.

V roce 1932 měly Tlestky 118 obyvatel, byl zde holič, hostinec, mlýn, kovář, trafika, kolář. ..

V současnosti mají Tlestky 21 trvale hlášených obyvatel, ostatní domy jsou využívány chalupáři k rekreaci.

Jedni z nejdéle žijících rodin v Tlestkách je rodina Fediukových, kteří  zde koupili rekreační chalupu v roce 1967.