Obsah

Velké kuchtění malých kuchtíků

Pečení koláčů

Děti si pod odborným vedením za pomoci starších sourozenců, babiček, rodičů, tetiček.....upekly koláče, které moc chutnaly.