Obsah

Výroční schůze MS Diana

Hodnocení a přátelské posezení pro členy, honce, hosty a příznivce myslivosti

Na výroční schůzi předseda přivítal včechny přítomné, myslivecký hospodář shrnul hospodaření spolku, poděkoval všem za spolupráci. Vyzdvihl pomoc myslivců obcím a okolním zemědělským hospodářům-sběr kamene, sázení stromků a jejich ošetření proti okusu zvěří. Členové výboru popřáli a předali dary jubilantům. Zemědělský hospodář dárkovými poukazy ocenil nejúspěšnější členy spolku. Předseda a hospodář ocenili ročníkovou práci, kterou po roce sbírání zkušeností, rad a osobní účasti na akcích spolku  vypracovala Jolana Ťažiarová za velké pomoci mysliveckého hospodáře. Práce byla hodnocena známkou výborná a je doporučena jako SOČ, což je velký úspěch nejen pro autorku, ale i pocta pro MS Diana Drahouš. Všichni  si  společně prohlédli vystavené trofeje a velký prostor byl věnován při následném posezení dotazům přítomných hostů.