Obsah

MDŽ

Slavnostní přání ženám

Letošní oslava svátku žen byla kulturně zpestřena vystoupením tanečního kroužku při domě dětí Kralovice, který vede paní Beranová. Dále vystoupením Šermířů z Drahšperka, kteří příběhem o Oldřichovi a Boženě zapojili i naši občanku  Boženku.                                                                                                                                                                                                       Zastupitelé obce a provozovatelé hostince poděkovali dárkem  vyjímečným osobnostem Jolance, Adélce a Vaškovi za mimiřádnou práci pro kulturu v obci v posledních letech, ať již to byla účast a pomoc  při nočních oživených prohlídkách, několikrát při mikulášské nadílce a třech králích, hudební vystoupení v kapli v Drahouši i Tlestkách (vánoční koncerty, vesnice roku) dožínky, máje, odpoledne pro mrňousy, babince, vodnická stezka, zajištění soutěží pro děti na rozlučkách s prázdninami...Protože se neradi chlubí, tak starosta a místostarostka na ně trochu ,,práskli ", že Adélka a Jolanka celou zimu pracovaly na ročníkové práci o myslivosti, kde z velké části čerpaly z činnosti MS Diana Drahouš a Vašík byl lehce donucen přiznat vítězství v národním kole Mladý zahrádkář. Velké poděkování patřilo rodičům, kteří je v této sice zábavné ale časově náročné činnosti podporují.                                                                                                                Přítomné ženy obdržely od obce Drahouš kytičku a místní ženy k tomu malý  sladký dáteček.Chlebíčky a větrníky moc chutnaly a pak se zvesela tančilo, došlo i na ptačí tanec, mašinku,kozáček, kankán a letkis.