Obsah

Kolaudace rybářské bašty a zahájení rybářské sezóny

Zasloužené posezení u rybníka s drobnými konečnými úpravami

Po dvouměsíční práci o sobotách a odpoledních byla 26.května uvedena do provozu RYBÁŘSKÁ BAŠTA. Šikula Ládík předal vlastnoručně vyrobený klíč k otevření bašty, Petra s ostatními pomocníky předala namalovaný název bašty a vše se  zdárně zapilo, což si chlapi za odvedenou práci poctivě zasloužili.

Veškeré práce provedli občané svépomocí za finanční podpory obce a  spolku rybaříků (materiál) a využili mnohých sponzorských darů,  za což patří všem velké díky.  Foto z průběhu brigády naleznete ve složce BRIGÁDY, ÚKLID OBCE.