Obsah

Brigády, úklid obce....

Dobrovolná činnost občanů
-Štěpkování
-Úklid obcí
-Zvelebení rybářské bašty
-Zalévání lipového stromořadí
-Jarní úklid kaple
-Bílení vodárny
-Pomoc při odstranění lešení po dokončení opravy fasády na kapli

 

-  Letošní první akcí bylo štěpkování vykácených náletových dřevin a křoví na pokraji lesa při vjezdu do obce.

-  Úklid obce se konal v neděli 7.4. od 9,00. Poházené odpadky uklízelo celkem 46 dobrovolníků. Téměř z každé chalupy byl zástupce. Kromě odpadků z projíždějících aut-plechovky,pet lahve..jsme uklidili několik letitých pokladů různě rozložených po lese např. umyvadlo, tradiční pneumatiky,zavařeniny,akvárium. Zajímavé byly balíky nerozdaných letáků uložených v brázdě podél lesní cesty.

Nasbíralo se cca 32 pytlů odpadků, z nich se cca 10 povedlo vytřídit. Zlikvidovala se letitá skládka  ve skalním zákoutí nad mlýnem, odpoledne se při železné neděli posbíral kovový odpad, z jehož výtěžku budou podporovány akce pro veřejnost.

-   V dubnu, když se konečně ustálilo počasí začali rybaříci a jejich příznivci vylepšovat rybářskou baštu. Začali válečnou poradou co kdo a jak a postupně vznikal krásný odpočinkový kout. 

-Uklízela se kaple, rozebíralo lešení, bílila se vodárna