Obsah

Zvon do kaple -odlévání a požehnání

Obec Drahouš uspořádala veřejnou sbírku na pořízení zvonu do kaple sv. Jana Nepomuckého. Kaple je v majetku obce od 11.11. 2015. Snahou obce je zachovat tuto kulturní památku a dominantu obce pro budoucí generace.

Občané měli možnost se 8. dubna 2017 zúčastnit  odlévání zvonu ve Zvonařství Votruba, což využili v maximální míře.

20.května se na návsi před kaplí konala slavnost věnovaná posvěcení zvonu. Sešlo se téměř 200 hostů z řad  občanů, dárců, přátel obce. Po slavnostním nástupu přivítal přítomné starosta obce Antonín Tauber, který hovořil o sbírce ve které se vybralo  více než 85 tisíc korun, což je téměř  90% ceny zvonu, poděkoval  dárcům a všem ostatním za účast. Srdečné povídání o výrobě zvonu, technologii výroby  technických parametrech pronesl mistr zvonař Michal Votruba.  Důstojného požehnání s motlitbou se ujal generální vikář Biskupství plzeňského Krzystof  Dedek. Čestnou stráž držela skupina historického šermu z Drahšperka, hudební doprovod při kterém šel dojetím  mráz po zádech zajistila část skupiny Jesuan. Po požehnání dostali prostor hosté, následovalo focení, možnost úderu na zvon, dotazy a poté byl zvon vynesen a umístěn do věžičky. Zastupitelé obce rozdali přítomným dárcům poděkování. Po necelých 40 minutách montáže spustila paní Jaruška Řehořová  píseň Z hor zní zvon (s upraveným textem pro tuto událost) a  do širokého okolí se v tónině A2 rozezněl zvon se jménem SVATÝ JAN.  

Slzičku uronily i silnější povahy a tato mimořádná událost, kterou již patrně nikdo z nás nezažije zůstane navždy s hrdostí uchována v našich srdcích a mysli.


Vytvořeno: 13. 4. 2017
Poslední aktualizace: 8. 8. 2017 19:47
Autor: