Obsah

Brigády, budování..

I v letošním roce se stále něco buduje a průběžně uklízí. Největší akcí je již tradičně úklid obce. Letos se zúčastnilo 45 lidí z obou obcí a nesbíralo se 88 pytlů odpadků, dále elektronika a další kuriozity.

Obce byly osazeny informačními tabulemi.

Byla dokončena rekonstrukce mostu, což byla investice Středočeského kraje, po dokončení stavby byl opět napuštěn a zarybněn rybník a obec vysadila dva nové duby podél komunikace nad mostem.

Proběhla revitalizace návsi.

V kapli byly opraveny vnitřní omítky,  proběhl  úklid a drobné opravy vnitřního inventáře, oltář byl osazen novým obrazem.

Proběhl úklid kapličky v Tlestkách.

Byby pokáceny staré stromy ohrožující provoz a život v obci.

Sázeli se stromky v lese, především ve spolupráci s MS Diana Drahouš

Tradičně se hrabalo listí za pomoci občanů

 


Vytvořeno: 12. 5. 2016
Poslední aktualizace: 9. 6. 2022 10:13
Autor: