Obsah

Výstavba MVN

V roce 2020 byla dokončena výstavba MVN Drahouš. Financována byla pomocí dotace z ministerstva zemědělství.