Obsah

Odbahnění rybníka

Koncem roku 2021 byl odstraněn sediment z rybníka, rybaříci vykácely náletové dřeviny, odstranili větrem polámané větve a umístili hnízdiště pro kachny